Hakkımızda

Engelsiz Nota, Türkiye'de müzikle ilgilenen tüm görmeyen bireylerin nota ihtiyacına cevap verebilmeyi amaçlar.

Arenas Gitar Metodu

Bu kitabın Braille kopyası
kapak sayfasını ve 43. sayfadan itibaren başlayan egzersizleri
kapsamaktadır. 42. sayfaya kadar olan bölümde müziğin temel ilkeleri
ve gitarın yapısı ile ilgili temel anlatımlar İspanyolca olarak yer
almaktadır. Hoca eşliğinde çalışılan bu kitabın başındaki anlatımların
hoca tarafından öğrenciye birebir nakledileceği düşüncesinden dolayı,
kitabın sadece egzersizler kısmının şimdilik braille'e çevrilmesi
uygun bulunmuştur.
Bu kitap sayfa başına 25 satır ve satır başına 34 karakter setine göre hazırlanmıştır.

Money Money Money

Bu eser, soprano, alto, tenor, bas ve piano eşlik partilerini içeren şef partisyonudur. her satırda parti başına iki ölçü bulunur ve parti adları partilerin baş harfleriyle gösterilir. Sözü bulunan partilerde notaların altında sözler yer almaktadır. Bu eser sayfa başına 25 satır ve satır başına 34 karakter setiyle hazırlanmıştır.

Bourree

9. sınıf keman düzeyine uygun olarak düzenlenmiştir. bu eser sayfa başına 25 satır ve satır başına 34 karakter setiyle hazırlanmıştır.

Bergama

9. sınıf keman düzeyine uygun olarak düzenlenmiştir. Bu eser sayfa başına 25 satır ve satır başına 34 karakter setiyle hazırlanmıştır.

Atam Marşı

9. sınıf keman düzeyine uygun olarak düzenlenmiştir. Bu eser sayfa başına 25 satır ve satır başına 34 karakter setiyle hazırlanmıştır.

Sayfalar