Ziya Aydıntan

Atam Marşı

9. sınıf keman düzeyine uygun olarak düzenlenmiştir. Bu eser sayfa başına 25 satır ve satır başına 34 karakter setiyle hazırlanmıştır.